คำแนะนำในการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๑.
ใช้กับโปรแกรม Internet Explorer Version ๕ ขึ้นไป
๒.
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ต้องมีโปรแกรม Flash Player
๓.
ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม ควรเป็น ๘๐๐ x ๖๐๐ Pixel
 

คำแนะนำเกี่ยวกับ Hardware

๑.
ระบบปฏิบัติการควรเป็น Windows ๙๘ ขึ้นไป
๒.
CPU ระดับ Pentium ๑๕๐ MHz. ขึ้นไป
๓.
Ram ๑๒๘ MB. ขึ้นไป
๔.
ซีดีรอม ๔๘x ขึ้นไป
๕.

การ์ดเสียง

๖.
ลำโพง
   
คำแนะนำในการใช้งานจากแผ่นซีดี
๑.
ใส่แผ่นซีดีลงใน CD-ROM Drive
๒.
โปรแกรมจะเล่นเองโดยอัตโนมัติ
   
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ปัญหา
  ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ Run อัตโนมัติแล้ว ไม่สามารถเล่น Flash จากแผ่นซีดีได้
วิธีแก้ไข
  ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม FlashPlayer ซึ่งอยู่ที่เมนู “แนะนำการใช้โปรแกรม” นี้ โดยการคลิ๊กที่ FlashPlayer เครื่องจะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติ